Ordlista

ISO 9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning. Denna specifika standard beskriver optimerad kvalitetsstyrning inom ett företag eller en myndighet. ISO 9001 specificerar kraven för certifiering av kvalitetsledningssystem både nationellt och internationellt. Det innebär att ISO 9001 anger ett minimikrav på ett kvalitetsledningssystem som ett företag måste uppfylla för att kunna möta kraven från kunder och myndigheter. Kvalitetsledningssystemet är föremål för en kontinuerlig förbättringsprocess och omfattar alla åtgärder för att planera, kontrollera och optimera processer baserade på specificerade krav i syfte att förbättra kvaliteten på en produkt eller tjänst. Principerna och kraven för ett kvalitetsledningssystem fastställs i ISO 9001.

Kvalitetsstyrning används för att uppnå en viss kvalitet på en produkt eller tjänst inom ett företag. Eftersom begreppet kvalitet är mycket abstrakt och svårt att definiera på ett standardiserat sätt, utvecklar ISO enhetliga riktlinjer och standarder som kan mätas objektivt. För att uppnå en viss kvalitet på produkter eller tjänster inom en organisation måste planering, styrning, övervakning och förbättring av processer optimeras – processoptimering. Målet med kvalitetsledning är därför inte bara slutprodukten, utan den riktade förbättringen av interna strukturer, processer och förfaranden i organisationer, med syftet att göra alla processer mätbara. ISO 9001-standarden formulerades för att visualisera och strukturera dessa steg.

Här hittar du våra aktuella ISO 9001-certifikat

Mehr Produkte entdecken