Första inspektion av provet

Den inledande stickprovskontrollen (provtagningen) är en del av kvalitetsstyrningen och bidrar väsentligt till kvalitetssäkringen av en serietillverkning. För att kunna uppfylla kundens krav är det viktigt att utföra en första provkontroll. I denna process kontrolleras att produkten eller komponenterna överensstämmer med sina tekniska egenskaper, kundens krav, funktion och kvalitet. Detta kan innebära omfattande teknisk dokumentation, som kan organiseras med lämplig testprogramvara. På detta sätt bevisar tillverkaren att de beställda produkterna eller komponenterna uppfyller kvalitetskraven. Det första provet är den första produkten eller komponenten som tillverkas för första gången av en anställd under serieproduktionsförhållanden. Det första stickprovet är föremål för en inspektion (fullständig inspektion) efter frisläppandet. Den första provkontrollen väljs för serieproduktion för att förebygga fel, för att kontrollera produktens kvalitet och skick och för att dokumentera om avtal mellan leverantör och kund har följts. Den inledande provtagningen kan utföras med olika erkända metoder. Den vanligaste grunden för den inledande urvalsprocessen är PPAP-processen (Production Part Approval Process) enligt IATF 16949, samt PPF-processen (Production Process and Product Release). Med hjälp av dessa procedurer kan kvalitetsplaneringen av den första stickprovskontrollen optimeras för kunder och leverantörer.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

LET'S TALK!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.