Test för godkännande av anläggning

Site Acceptance Test (SAT) är ett godkännande av en maskin eller ett system direkt på plats hos kunden. Produkten monteras av tillverkaren i kundens lokaler och genomgår noggranna tester för att säkerställa att den uppfyller kraven för full funktionalitet. Funktionstestet av systemet direkt på installationsplatsen är ytterligare ett bevis på kvaliteten för kunden. Förutom Factory Acceptance Test (FAT), som äger rum hos tillverkaren efter produktionen, är SAT ett annat viktigt steg i kvalitetssäkringen av maskiner och anläggningar och bör vid behov utföras oberoende av tillverkare. SAT utförs vanligtvis på begäran av kunden, godkännandet kontrolleras och utförs framgångsrikt av tillverkaren i nästa steg.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

LET'S TALK!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.