Forskning om normer

De åtgärder som skall vidtas för att garantera produkternas säkerhet fastställs dock i regel inte enbart i direktiven. Förutom de oftast mycket allmänt formulerade kraven i direktiven, finns det krav från standarder. Säkerhetskraven i standarderna är mer specifika. De standarder som fastställs i normerna gäller inte bara nationellt utan på grund av harmoniseringen även i hela Europa eller internationellt. Harmoniserade standarder antas som giltiga av den europeiska standardiseringsorganisationen. Vi kan tillhandahålla omfattande standardundersökningar för att du ska kunna uppfylla kraven.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

LET'S TALK!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.