Breimer-Roth
Hyrtransformatorer

Allmänna konstruktionsegenskaper:

  • Matning 3x 400 V
  • Utgång 3x 190/200/220/240/320/340/360/380/420/450/460/480/500 V
  • Utgångsspänningsberoende enligt tabellen nedan
  • Säkringsskydd ej kortslutningsskyddat, se tabell, säkring så nära märkströmmen som möjligt
  • Neutralledare 100 % belastningsbar på utgången om neutralledare är ansluten på ingångssidan. 10% kan belastas på utgången om neutralledaren på ingångssidan inte är ansluten.
  • Kapsling BBG 170, skyddsklass IP 23, mobil på hjul
  • Temperaturklass ta 40°C/F
  • Vikt 290 kgUthyrning av tillfällig strömförsörjning

Oavsett om det gäller kortvarig överbryggning, medelfristig strömförsörjning eller långtidsuthyrning erbjuder vi dig möjligheten till flexibel transformatoruthyrning.

Alla transformatorer är tekniskt toppmoderna och enkla att hantera.

För mer information besök info@bre-trafo.com eller ring 06062 - 94250

Spänningskombinationer / tekniska data / ledningsdragning:

Anslutning 3x 400 V till
Produktion Utgångsspänning
Kraft
Kraft
21 + 22 + 23 11 + 12 + 13 3x 240 V 161 A 67 kVA
21 + 22 + 23 31 + 32 + 33 3x 420 V 305 A 222 kVA
21 + 22 + 23 41 + 42 + 43 3x 480 V 204 A 170 kVA
21 + 22 + 23 51 + 52 + 53 3x 500 V 166 A 144 kVA
31 + 32 + 33 11 + 12 + 13 3x 220 V 170 A 65 kVA
31+ 32 + 33 21 + 22 + 23 3x 380 V 308 A 203 kVA
31 + 32 + 33 41 + 42 + 43 3x 450 V 256 A 200 kVA
31 + 32 + 33 51 + 52 + 53 3x 460 V 207 A 165 kVA
41+ 42 + 43 11 + 12 + 13 3x 200 V 170 A 59 kVA
41 + 42 + 43 21 + 22 + 23 3x 340 V 288 A 170 kVA
41 + 42 + 43 31 + 32 + 33 3x 360 V 288 A 180 kVA
41 + 42 + 43 51 + 52 + 53 3x 420 V 305 A 222 kVA
51 + 52 + 53 11 + 12 + 13 3x 190 V 161 A 53 kVA
51 + 52 + 53 21 + 22 + 23 3x 320 V 263 A 146 kVA
51 + 52 + 53 31 + 32 + 33 3x 340 V 271 A 160 kVA
51 +52 + 53 41 + 42 + 43 3x 380 V 308 A 203 kVA