Konstruktion av kopplingsutrustning

Ställverk är elektrisk utrustning som krävs för distribution av elektricitet och gruppering av laster. Systemen används till exempel i elektriska nätstationer i industri- och försörjningsanläggningar, strömförsörjningssystem i byggnader och lokala transportsystem. Dessutom används ställverk inom alla andra områden inom elektroteknik som kräver en individuell lösning för strömförsörjning. Ställverkens huvuduppgifter är att skydda utrustning från överbelastning och kortslutning samt att fördela och reglera elektrisk spänning. Dessutom kan ställverk isolera kretsar, styra industrimotorer eller utföra mätningar av strömförsörjningen. Ställverkskonstruktion är därför ett mångsidigt område som, med nödvändig kunskap och erfarenhet, är en viktig komponent inom elektroteknik.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

LET'S TALK!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.