Variabla toroidtransformatorer

Våra variabla toroidtransformatorer tillverkas som enfas- eller trefas autotransformatorer och är lämpliga för matning av induktiva, kapacitiva och resistiva belastningar och är konstruerade för frekvensen 50/60 Hz som standard, för högre frekvenser upp till 400 Hz kan vi erbjuda dig rätt produkt på begäran.

RINGTRANSFORMATORER – ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTSORTIMENTET

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

KONTAKTA OSS!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

FÖR SPECIFIKA FRÅGOR, VÄNLIGEN ANVÄND VÅRT FORMULÄR FÖR DETALJERAD INFORMATION

Bau von Transformatoren - Breimer-Roth

Användning av variabla toroidtransformatorer

Variabla toroidtransformatorer används där växelspänningen eller strömmen vid belastning måste regleras mellan 0 och ett definierat nominellt värde. Utspänningen förblir sinusformad under normal drift. Oönskade övertoner uteblir. Ringautotransformatorer används i testlaboratorier, testbänkar och som spänningsstabilisatorer, men även i framtidsinriktad teknik för energibesparande system. Våra variabla toroidtransformatorer tillverkas i enlighet med den europeiska standarden och VDE-föreskrifterna, företrädesvis DIN EN 61588-2-14 (VDE 0570-2-14). Våra enfas variabla toroidtransformatorer i BERS-serien och de trefas variabla toroidtransformatorerna BDRS kan användas upp till en strömstyrka på 200 A, våra trefas spänningsstabilisatorer upp till 345 kVA. Du hittar ett brett utbud av tillbehör och elektriska drivenheter för ställdon samt vågar, panelmätare och styrenheter och motsvarande höljen på vår webbplats. Kontakta oss gärna med dina önskemål om en speciallösning, som vi gärna utvecklar och sedan producerar åt dig kostnadsfritt. Allt från en enda källa.