Enfas-transformatorer

Vi tillverkar enfasstransformatorer som isolertransformatorer eller autotransformatorer med en effekt på upp till 400.000 VA. Spänningen i in- och utgång kan vara upp till 1.000 volt (1 KV).

Ingångs- och utgångsspänningen kan på begäran produceras med eller utan avtappning eller ytterligare separata lindningar. Som standard i frekvens 50/60 Hz, andra frekvenser är möjliga. Som tillval erbjuder vi även matchande kapslingar som pulverlackerade kapslingar av stålplåt i RAL-färger i skyddsklass IP 23 – IP 65. Förutom DIN EN 61558 – tidigare DIN VDE 0570 – tillverkar vi även transformatorer med UL-godkännande.

ENFASSTRANSFORMATORER – ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTSORTIMENTET

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

GET IN TOUCH WITH US!

OR USE OUR CONTACT FORM!

FOR SPECIFIC INQUIRIES KINDLY USE OUR DETAILED INQUIRY FORM

Bau von Transformatoren - Breimer-Roth

Standarder för våra enfasiga transformatorer

Följande relevanta standarder används vid tillverkning och provning av enfasstransformatorer:
Enfas styrtransformatorer EN 61558-2-2, enfas isolertransformatorer EN 61558-2-4, enfas säkerhetsisolertransformatorer EN 61558-2-6, enfas autotransformatorer EN 61558-2-13 och i UL 5085 Lågspänningstransformatorer (fullständigt godkännande XPTQ2/8) och UL 1446 Elektriskt isoleringssystem (OBJY2). DIN VDE 0570 har ersatts av DIN EN 61558.

Skyddsklasser för våra enfasstransformatorer

Vi tillverkar våra produkter med följande skyddsklasser enligt DIN EN 61140/VDE0140-1:

Skyddsklass I (skydd genom skyddsjord):

Alla elektriskt ledande kapslingsdelar är anslutna till den fasta elinstallationens skyddsledarsystem, som är jordat. Om enheterna är mobila enheter i skyddsklass I måste de vara utrustade med en säkerhetskontakt (jordad kontakt).

Skyddsklass II (skydd genom skyddsisolering):

Enheter i skyddsklass II har förstärkt eller dubbel isolering mellan nätkretsen och utgångskretsen (eller metallhöljet) och saknar skyddsjordanslutning. Dessa enheter får inte ha en jordad stickpropp.

Skyddsklass III (skydd genom extra låg spänning):

Med dessa enheter är spänningen vid utgången max. 50 V AC eller 120 V DC (säkerhet extra låg spänning SELV, PELV, FELV). För nätdrift krävs även förstärkt eller dubbel isolering mellan kretsarna (nät). Det finns ingen skyddande jordanslutning.

Klassificering av transformatorer efter kortslutningshållfasthet

Kortslutningssäker innebär att temperaturen inte överskrider de angivna gränserna för kortslutna eller överbelastade transformatorer och att de kan fortsätta att fungera efter att överbelastningen har avlägsnats.

En villkorligt kortslutningssäker transformator är utrustad med en skyddsanordning som öppnar ingångs- eller utgångskretsen eller reducerar strömmen i händelse av överbelastning eller kortslutning. Transformatorn är åter i drift efter återställning eller förnyelse av skyddsanordningen.

En transformator som inte har en egen skyddsanordning är inte kortslutningssäker. Denna skyddsanordning måste placeras externt för att skydda transformatorn mot för höga temperaturer.

Fluktuationstoleranserna i den primära matningsspänningen och de tillhörande fluktuationerna i märkeffekten beaktas i alla våra serier i enlighet med relevant standard.

Geometri för enfas transformator och använda järnkärnor

Kärnan i enfasstransformatorer med en effekt på upp till 3 kVA består av en DIN EI-sektion (BS och BE och BEV-serierna), som tillverkas av kornorienterad eller icke kornorienterad transformatorkärnplåt och en spole med minst en primärlindning och en sekundärlindning, beroende på den önskade effektförlusten. För högre effekter använder vi UI-lamineringar med två spolar anslutna antingen parallellt eller i serie (BUH, BUF, BDUS, BSUL-serien) eller våra optimerade bandskärningar upp till en konstruktionseffekt på 400.000 VA (BUVA-serien).

Ett specialutförande är enfasstransformatorn som toroidtransformator, som vi också tillverkar för dig upp till en konstruktionseffekt på 3 kVA och fritt valbar primärspänning och sekundärspänning och respektive ström. Här kan du anpassa ringbandets järnkärna mer flexibelt efter installationssituationerna i höjd och diameter.

Omvandling till AC-spänning och DC-spänning

Förutom växelspänningen är det också möjligt att omvandla en växelspänning på sekundärsidan till en efterföljande likspänning med definierad spänning och ström. I princip är dessa nätaggregat uppbyggda som enfasstransformatorer med en kärna och spole(r), var och en med minst en primärlindning och en sekundärlindning, plus en likriktare och kylfläns. På begäran även utan kondensatorer och med en viss återstående rippel.

Genom att använda olika tillverkningstekniker i vårt företag kan vi optimera det magnetiska flödet i järnkärnan och därmed avsevärt minska effektförlusterna både vid tomgångsdrift och vid kontinuerlig drift.

Följande serier är tillgängliga:

  • BS – Styrtransformatorer med fast spänningskombination: primär 230 V eller 400 V med +/- 5% och en utspänning med 24 V eller 230 V effekt upp till 3 000 VA.
  • BE – Märkeffekt upp till 3 000 VA, primärspänning och sekundärspänning fritt valbara.
  • BSE – Styrtransformatorer med två ingångsspänningar (230V och 400 V) och valfritt med en utgångsspänning på 24V eller 230V
  • BSV och BEV är de förlustoptimerade varianterna av BE och BS.
  • BSUS/BSUL – Styrtransformatorer i vertikalt eller horisontellt utförande med fast spänningsförhållande och effekter upp till 20 kVA.
  • BUF – enfasstransformatorer upp till 25 kVA med isolationsklass F, BUH – upp till 315 kVA i isolationsklass H, spänningskombinationer fritt valbara
  • BUVA – förlustoptimerad serie upp till 400 kVA, spänningarna är fritt valbara.

Andra specialutföranden såsom isoleringstransformatorer för byggarbetsplatser eller transformatorer för belysning av operationssalar och rum som används för medicinska ändamål etc. anges här.