Fabrikens acceptanstest

Factory Acceptance Test (FAT) är en kvalitetssäkringsprocess som föregår leveransen av en produkt. När tillverkningen av produkten har slutförts kontrolleras den av tillverkaren (godkännande). Om det inte finns några fel på produkten eller maskinen kan den godkännas. Om fel upptäcks efter det att Factory Acceptance Test har utförts, måste dessa åtgärdas med hjälp av efterföljande prestanda innan ett nytt Factory Acceptance Test utförs. Det är möjligt att utföra en FAT tills frihet från defekter kan garanteras. Fabriksacceptanstestet utförs på grundval av ett acceptansprotokoll för att kunna ge kunderna en transparent inblick i implementeringen. Fabriksacceptans är en av de viktigaste komponenterna för kvalitetssäkring inom maskinteknik och bör utföras på varje anläggning innan den tas i drift.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

LET'S TALK!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.