Ställverk

Ställverk är elektrisk utrustning i ett AC-nät som krävs för kraftdistribution och lastaggregering. Dessa system används t.ex. i elektriska nätstationer i industri- och försörjningsanläggningar, strömförsörjningssystem i byggnader och lokala transportsystem. Dessutom används ställverk inom alla andra områden inom elektroteknik som kräver en individuell lösning för strömförsörjning. Ställverkens huvuduppgifter är att skydda mot överbelastning och kortslutning samt att fördela och reglera elektrisk spänning. Nästan alla matare i ett ställverk är anslutna till samlingsskenan för nätnoden via de enheter som används. Dessutom kan ställverk isolera kretsar, styra industrimotorer eller utföra mätningar av strömförsörjningen. Konstruktion av ställverk är därför ett mångsidigt område som, med nödvändig kunskap och erfarenhet, utgör en viktig komponent inom elektroteknik. Transformatorer är ofta placerade i närheten av ställverk.

Ställverk behövs ofta när det är nödvändigt att kapsla in de spänningsförande delarna (kopplingsskåp), när man vill ha en drift utan risk för elektriska stötar och när det är nödvändigt att koppla bort dem från elnätet för underhållsarbete.

Man skiljer mellan lågspännings-, mellanspännings- och högspänningsställverk beroende på spänningsnivån.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

LET'S TALK!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.

Seitlich zu
Offen
Frontal zu
Schaltanalgen Breimer-Roth Transformatoren
Schaltanlagen Breimer-Roth Transformatoren
Seitlich zu Offen Frontal zu Schaltanalgen Breimer-Roth Transformatoren Schaltanlagen Breimer-Roth Transformatoren

Ställverk från Breimer Roth

Vi tillverkar lågspänningsställverk enligt standarden DIN EN 61439 (tidigare VDE 0660) upp till en märkspänning på 1 kV och enligt UL/CSA-godkännandet UL 508 A i kategorin NITW7/8.

Våra tjänster inom denna sektor omfattar planering, design och konstruktion av kompletta ställverk och monteringar. Vi möter nya utmaningar med kreativitet och innovationsanda. Vårt mål är att avlasta kunden så mycket arbete och ansträngning som möjligt vid genomförandet av hans projekt.

Våra styrkor i korthet:

  • Utveckling av anläggningskoncept med kundspecifika specifikationer
  • Konstruktion med toppmodern programvara som Eplan P8 och Autodesk Inventor
  • Konstruktion av den kompletta anläggningen enligt relevanta standarder
  • Driftsättning och utbildning hos kunden
  • Underhållstjänster