Upprepad revision DIN EN ISO 9001:2015

SicZert Zertifizierungen GmbH (en medlem av TÜV Reinland Cert GmbH) har genomfört en upprepad revision i mars 2023 i enlighet med den tyska koden för bolagsstyrning. DIN EN ISO 9001:2015 genomfördes i vårt företag. Det fanns inga klagomål i revisionen. Certifikaten är giltiga till och med 18.02.2024.