Provbänkar

Testbänkar är kompletta arbetsstationer och testmaskiner för att testa elektrisk utrustning med avseende på fel och funktion. Testbänkarna kan realiseras som halvautomatiska eller helautomatiska teststationer, som stationer med roterande indexering eller även som mobila testarbetsstationer.

Säkerhetsprovställen innehåller också all nödvändig utrustning för att garantera säker drift av provstället.

Manuella tester kan utföras tillförlitligt med hjälp av speciella högspänningstestpistoler som testprober. För automatiserade tillämpningar används applikationsspecifika testadaptrar, med hjälp av vilka DUT-enheterna anpassas elektriskt, fixeras mekaniskt och även manövreras. För att skydda operatören sker testet sedan i en testkammare, i en testbur eller under en skyddande motorhuv.

Ett komplett provställ består av maskinramen inklusive nödvändig matnings- och hanteringsutrustning, mekaniska och elektriska anpassningar för provkropparna, den kompletta provtekniken och styrsystemet samt säkerhetstekniken för provstället.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

KONTAKTA OSS!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

FÖR SPECIFIKA FRÅGOR, VÄNLIGEN ANVÄND VÅRT FORMULÄR FÖR DETALJERAD INFORMATION

Testbänkar från Breimer Roth

Våra testbänkar utvecklas, konstrueras och tillverkas i vår fabrik för att uppfylla kundspecifika krav. Den nödvändiga mättekniken sätts samman av komponenterna i de relevanta standarderna samt av kundkrav och integreras i ett testsystem.