Ordliste

ISO 9001

ISO 9001 er en standard for kvalitetsstyring. Denne specifikke standard beskriver optimeret kvalitetsstyring i en virksomhed eller myndighed. ISO 9001 specificerer kravene til certificering af kvalitetsstyringssystemer både nationalt og internationalt. Det betyder, at ISO 9001 specificerer et minimumskrav til et kvalitetsstyringssystem, som en virksomhed skal opfylde for at leve op til kundernes og myndighedernes krav. Kvalitetsstyringssystemet er underlagt en løbende forbedringsproces og omfatter alle foranstaltninger til planlægning, kontrol og optimering af processer baseret på specificerede krav med det formål at forbedre kvaliteten af et produkt eller en service. Principperne og kravene til et kvalitetsstyringssystem er fastlagt i ISO 9001.

Kvalitetsstyring bruges til at opnå en bestemt kvalitet af et produkt eller en service i en virksomhed. Da kvalitetsbegrebet er meget abstrakt og svært at definere på en standardiseret måde, udvikler ISO ensartede retningslinjer og standarder, der kan måles objektivt. For at opnå en bestemt kvalitet af produkter eller tjenester i en organisation optimeres planlægning, kontrol, overvågning og forbedring af processer – procesoptimering. Målet med kvalitetsstyring er derfor ikke kun slutproduktet, men den målrettede forbedring af interne strukturer, processer og procedurer i organisationer, med det formål at gøre alle processer målbare. ISO 9001-standarden blev formuleret for at visualisere og strukturere disse trin.

Her kan du finde vores aktuelle ISO 9001-certifikater

Mehr Produkte entdecken