Nätspänningsdrosslar

Transformatorenwerk Breimer-Roth GmbH tillverkar enfas- och trefas-drosslar. Dessa kan utformas som nätdrosslar, filterkretsdrosslar, sinusfilterdrosslar, kommuteringsdrosslar, motordrosslar, utjämningsdrosslar, AC- och DC-drosslar.

En drossel, även kallad reaktor, spole (luft- eller järnspole), (här avses en passiv komponent inom elektroteknik. I de flesta fall har en drossel endast en lindning (per fas). Den kan utformas som en spole med luftkärna eller med en ferromagnetisk järnkärna. Spolar med luftkärna är i stort sett linjära med avseende på induktans, på spolar med järnkärna är det vanligtvis nödvändigt att linjärisera den karakteristiska kurvan med hjälp av ett infogat luftgap (shear).
Drosslar för krafttillämpningar kan delas in i växelspänningsdrosslar (AC-drosslar) och drosslar för likströmskretsar (DC-drosslar).

AC-drosslar kan vara av 1-fas- eller 3-fas-utförande. I regel är detta reaktorer med ferromagnetiska kärnor, med eller utan luftspalter. DC-drosslar kan utformas som luftspolar eller med järnkärna.

Den viktigaste parametern för en drosselspole är dess induktans.
Detta måste konstrueras för den förväntade kontinuerliga strömmen och toppströmmen.
Istället för en induktansspecifikation kan även ett spänningsfall vid märkström specificeras.

CHOKES – ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTSORTIMENTET

BÖJNING 4
Drosslar för enfasnät 4%.
2 – 32 A

BÖJNING 6
Drosslar för enfasnät 6%.
2 – 32 A

BENDD 4
Drossel för enfasigt nät 4%.
2 – 32 A

BENDD 6
Drossel för enfas nätspänning 6%.
2 – 32 A

BEFD 5,5
Filterspole för enfas 5,5% (214Hz)
8 – 90 µF

BDFD 7
Trefas filterdrossel 7% (189Hz)
2,5 – 50 kVAR

BDFD 14
Trefas filterdrossel 14% (134Hz)
3.1 – 50 kVAR

BDND 4
Trefas nätdrossel 4%.
2 – 500 A

BDND 6
Trefas nätdrossel 6%.
2 – 500 A

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

KONTAKTA OSS!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

FÖR SPECIFIKA FRÅGOR, VÄNLIGEN ANVÄND VÅRT FORMULÄR FÖR DETALJERAD INFORMATION

Bau von Transformatoren - Breimer-Roth

Användning av choker

Drosslar är induktiva komponenter inom elektronikområdet. De används främst för strömförsörjning av elektriska apparater eller system, inom kraftelektronik samt inom låg- och högfrekvensteknik. Nätspänningsdrosslar består av minst en lindning av en strömledare genom vilken fullbelastningsströmmen flödar. Lindningen är vanligtvis lindad på en spolhållare och består av en mjuk magnetisk kärna. Drosslar arbetar med så kallad självinduktion och kan därför användas inom olika områden av elektrotekniken. Drosslar kan därmed användas för dämpning, radiostörningsdämpning, kommutering, strömbegränsning, dämpning av oönskade frekvenser eller för energilagring i kopplingsregulatorer och kopplingsströmförsörjningar.
Den speciella nätdrosseln är ansluten mellan matningsnätet och frekvensomriktaren för att jämna ut strömtoppar (strömkompenserad drossel) som orsakas av omriktarens strömförbrukning. Nätströmmens kurvform är därmed närmare sinuskurvan igen och det förekommer färre nätåterkopplingar. Dessutom dämpas nätstörningar i riktning mot frekvensomriktaren. Nätspänningsdrosslar kan tillverkas som enfas- och trefasnätspänningsdrosslar. Till skillnad från transformatorer, som omvandlar spänningar, är linjedrosseln ett induktivt motstånd som dämpar spänningar.
En nätdrossel reducerar spänningsdippar i nätspänningen som orsakas av kommuteringsprocessen och förhindrar onödig belastning på halvledarna på grund av en alltför stor strömökning. Strömmens krusning är också utjämnad.
Nätspänningsdrosslar används både för enfas- och trefasnätet. Vid regenerativa växelriktare används nätdrosslar som EMC-filter. Här frikopplas nätspänningen från frekvensomformaren med hjälp av en drossel och THD-värdet (Total Harmonic Distortion) reduceras.