Ställverk

Ställverk uppfyller många krav i kraftnätet. De är huvudansvariga för konstant kraftdistribution och kontrollerar säker drift av maskiner och system med hjälp av kontaktorer och reläer. Effektiva skyddsanordningar håller nätet i drift i händelse av olika fel. Ett uppkommet fel, t.ex. defekt isolering, är begränsat till den punkt där det uppstod. På så sätt kan alla andra apparater som är anslutna till elnätet försörjas med ström utan avbrott och felet kan lokaliseras snabbt. En annan funktion är att skydda driftpersonalen mot elektriska stötar samt att justera strömparametrarna. Här används transformatorer för att omvandla den befintliga nätspänningen till en önskad utspänning.

Vårt godkännande för ställverk

Standard: UL508A/Kategorikod NITW7/NITW8

Detta godkännande avser kapslingar och kopplingsskåp för de amerikanska och kanadensiska marknaderna. Allt material som används måste godkännas i enlighet med detta. Till detta kommer den exklusiva användningen av testade/certifierade UL-material, efterlevnaden av nödvändiga avstånd och krypavstånd samt olika märkningsspecifikationer.

Om styrskåpet uppfyller alla krav förses det med en godkännandemärkning och ett serienummer.

Uppgifter om godkännande av Breimer Roth:

Fil nr: E469721

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

LET'S TALK!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.

Seitlich zu
Offen
Frontal zu
Schaltanalgen Breimer-Roth Transformatoren
Schaltanlagen Breimer-Roth Transformatoren
Seitlich zu Offen Frontal zu Schaltanalgen Breimer-Roth Transformatoren Schaltanlagen Breimer-Roth Transformatoren

Ställverk från Breimer Roth

Vi tillverkar lågspänningsställverk enligt standarden DIN EN 61439 (tidigare VDE 0660) upp till en märkspänning på 1 kV och enligt UL/CSA-godkännandet UL 508 A i kategorin NITW7/8.

Våra tjänster inom denna sektor omfattar planering, design och konstruktion av kompletta ställverk och monteringar. Vi möter nya utmaningar med kreativitet och innovationsanda. Vårt mål är att avlasta kunden så mycket arbete och ansträngning som möjligt vid genomförandet av hans projekt.

Våra styrkor i korthet:

  • Utveckling av anläggningskoncept med kundspecifika specifikationer
  • Konstruktion med toppmodern programvara som Eplan P8 och Autodesk Inventor
  • Konstruktion av den kompletta anläggningen enligt relevanta standarder
  • Driftsättning och utbildning hos kunden
  • Underhållstjänster