ENFASEDE TRANSFORMERE

Vi producerer enfasede transformere som isolationstransformere eller autotransformere med en nominel effekt på op til 400.000 VA. Spændingen i indgang og udgang kan være op til 1.000 volt (1 KV).

Indgangsspændingen og udgangsspændingen produceres efter ønske med eller uden aftapning eller yderligere separate viklinger. Som standard i frekvens 50/60 Hz, andre frekvenser er mulige. Som ekstraudstyr tilbyder vi også de matchende kabinetter som pulverlakerede stålpladekabinetter i RAL-farver i beskyttelsesklasse IP 23 – IP 65. Ud over DIN EN 61558 – tidligere DIN VDE 0570 – producerer vi også transformere med UL-godkendelse.

ENFASEDE TRANSFORMERE – OVERSIGT OVER PRODUKTSORTIMENTET

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

GET IN TOUCH WITH US!

OR USE OUR CONTACT FORM!

FOR SPECIFIC INQUIRIES KINDLY USE OUR DETAILED INQUIRY FORM

Bau von Transformatoren - Breimer-Roth

Standarder for vores enfasede transformere

Følgende relevante standarder anvendes til fremstilling og test af enfasede transformere:
Enfasede styretransformere EN 61558-2-2, enfasede isolationstransformere EN 61558-2-4, enfasede sikkerhedsisolationstransformere EN 61558-2-6, enfasede autotransformere EN 61558-2-13 og i UL 5085 Low Voltage Transformers (fuld godkendelse XPTQ2/8) og UL 1446 Electrical Insulation System (OBJY2). DIN VDE 0570 er blevet erstattet af DIN EN 61558.

Beskyttelsesklasser for vores enfasede transformere

Vi producerer vores produkter med følgende beskyttelsesklasser i henhold til DIN EN 61140/VDE0140-1:

Beskyttelsesklasse I (beskyttelse ved beskyttende jord):

Alle elektrisk ledende kabinetsdele er forbundet med beskyttelsesledersystemet i den faste elektriske installation, som er på jordpotentiale. Hvis enhederne er mobile enheder i beskyttelsesklasse I, skal de have et jordet stik (Schuko-stik).

Beskyttelsesklasse II (beskyttelse ved beskyttende isolering):

Enheder i beskyttelsesklasse II har forstærket eller dobbelt isolering mellem netkredsløbet og udgangskredsløbet (eller metalhuset) og har ikke en beskyttende jordforbindelse. Disse enheder må ikke have et jordet stik.

Beskyttelsesklasse III (beskyttelse med ekstra lav spænding):

Med disse enheder er spændingen ved udgangen max. 50 V AC eller 120 V DC (ekstra lav sikkerhedsspænding SELV, PELV, FELV). Til netdrift kræves der også forstærket eller dobbelt isolering mellem kredsløbene (net). Der er ingen beskyttende jordforbindelse.

Klassificering af transformere i henhold til kortslutningsstyrke

Kortslutningssikker betyder, at temperaturen ikke overskrider de specificerede grænser for kortsluttede eller overbelastede transformere, og at de kan fortsætte med at fungere, efter at overbelastningen er fjernet.

En betinget kortslutningssikker transformer er udstyret med en beskyttelsesanordning, der åbner indgangs- eller udgangskredsløbet eller reducerer strømmen i tilfælde af overbelastning eller kortslutning. Transformeren er i drift igen efter nulstilling eller udskiftning af beskyttelsesanordningen.

En transformer, der ikke har sin egen beskyttelsesanordning, er ikke kortslutningssikker. Denne beskyttelsesanordning skal placeres eksternt for at beskytte transformeren mod for høje temperaturer.

I alle vores serier er der taget højde for udsvingstolerancerne i den primært tilførte spænding og de tilhørende udsving i den nominelle effekt i overensstemmelse med den relevante standard.

Geometri af enfaset transformer og anvendte jernkerner

Kernen i enfasede transformere op til en effekt på 3 kVA består af en DIN EI-sektion (BS og BE og BEV-serien), som er skabt af kornorienteret eller ikke-kornorienteret transformatorkerneplade og en spole med mindst en primærvikling og en sekundærvikling, afhængigt af det ønskede effekttab. Til højere effekter bruger vi UI-lamineringer med to spoler forbundet enten parallelt eller i serie (BUH-, BUF-, BDUS-, BSUL-serien) eller vores optimerede båndskæringer op til en design-effekt på 400.000 VA (BUVA-serien).

Et særligt design er enfasetransformatoren som ringkernetransformator, som vi også producerer til dig op til en konstruktionseffekt på 3 kVA og frit valgbar primær spænding og sekundær spænding og den respektive strøm. Her kan du tilpasse ringbåndets jernkerne mere fleksibelt i forhold til installationssituationer i højde og diameter.

Transformering til AC-spænding og DC-spænding

Ud over vekselspændingen er det også muligt at transformere en vekselspænding på sekundærsiden til en efterfølgende jævnspænding med defineret spænding og strøm. I princippet er disse strømforsyninger opbygget som enfasede transformere med en kerne og spole(r), hver med mindst en primærvikling og en sekundærvikling, plus en ensretter og køleplade. På forespørgsel også uden kondensatorer og med en vis restripple.

Ved at bruge forskellige fremstillingsteknikker i vores virksomhed er vi i stand til at optimere den magnetiske flux i jernkernen og dermed reducere effekttabet betydeligt i tomgangsdrift såvel som i kontinuerlig drift.

Følgende serier er tilgængelige:

  • BS – Kontroltransformere med fast spændingskombination: primær 230 V eller 400 V med +/- 5% og en udgangsspænding med 24 V eller 230 V effekt op til 3.000 VA.
  • BE – Effekt op til 3.000 VA, primær spænding og sekundær spænding kan vælges frit.
  • BSE – Kontroltransformere med to indgangsspændinger (230V og 400 V) og valgfrit med en udgangsspænding på 24V eller 230V.
  • BSV og BEV er de tabsoptimerede varianter af BE og BS.
  • BSUS/BSUL – Kontroltransformere i lodret eller vandret design med fast spændingsforhold og effekt op til 20 kVA.
  • BUF – enfasede transformere op til 25 kVA med isolationsklasse F, BUH – op til 315 kVA i isolationsklasse H, frit valg af spændingskombinationer
  • BUVA – tabsoptimeret serie op til 400 kVA, spændinger kan vælges frit.

Andre specialudførelser som f.eks. isoleringstransformere til byggepladser eller transformere til operationsstuer og rum, der bruges til medicinske formål, osv. er anført her.