Ordlista

Säkring

I elektrotekniska termer kallas en säkring för en elektronisk säkring. En säkring är en skyddsanordning som är konstruerad för att skydda mot överbelastning och kortslutning. Det innebär att skyddsanordningen automatiskt kopplar bort en krets vid kortslutning eller överbelastning. Den elektroniska säkringen utlöses om strömflödet är för högt och avbryts därför vid en viss strömnivå. Säkringen skyddar därför mot överströmmar. Den elektriska säkringen skyddar endast mot överbelastning och kortslutning, aldrig mot elektriska stötar på personer. Elektroniska säkringar är alltid seriekopplade i kretsen så att hela strömmen måste flöda genom dem. Denna typ av skyddsanordning är känd som en överströmsskyddsanordning. Denna typ av hedging kan delas in i tre kategorier. Man skiljer mellan överbelastnings- och kortslutningsskydd, kortslutningsskydd och överbelastningsskydd. Förutom skydd mot kortslutningsströmmar finns det andra typer av säkringar inom elektroteknikområdet. En annan vanlig typ är till exempel säkring. Denna typ av säkring bryter kretsen för att skydda smältsäkringen från att smälta. Samma princip gäller här. Om strömmen överskrider ett inställt värde inom en viss tidsperiod bryts kretsen av säkringen för att skydda komponenten.