Woordenlijst

Hedging

In elektrotechnische termen wordt een zekering een elektronische zekering genoemd. Een zekering is een beveiligingsapparaat dat is ontworpen om te beschermen tegen overbelasting en kortsluiting. Dit betekent dat het beveiligingsapparaat een circuit automatisch uitschakelt in geval van kortsluiting of overbelasting. De elektronische zekering wordt geactiveerd wanneer de stroom te hoog is en wordt daarom bij een bepaald stroomniveau onderbroken. De zekering beschermt daarom tegen overstroom. De elektrische zekering beschermt alleen tegen overbelasting en kortsluiting, nooit tegen elektrische schokken voor personen. Elektronische zekeringen worden altijd in serie in het circuit aangesloten, zodat de volledige stroom er doorheen moet lopen. Dit type beveiliging staat bekend als een overstroombeveiliging. Dit type afdekking kan in drie categorieën worden onderverdeeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen overbelastings- en kortsluitbeveiliging, kortsluitbeveiliging en overbelastingsbeveiliging. Naast bescherming tegen kortsluitstromen zijn er nog andere soorten zekeringen op het gebied van elektrotechniek. Een ander veelvoorkomend type is bijvoorbeeld de zekering. Dit type zekering onderbreekt het circuit om het smeltlood tegen smelten te beschermen. Hetzelfde principe geldt hier. Als de stroom binnen een bepaalde tijd een ingestelde waarde overschrijdt, wordt het circuit onderbroken door de zekering om de component te beschermen.