Ordliste

Afdækning

I elektrotekniske termer kaldes en sikring for en elektronisk sikring. En sikring er en beskyttelsesanordning, der er designet til at beskytte mod overbelastning og kortslutning. Det betyder, at beskyttelsesanordningen automatisk slukker for et kredsløb i tilfælde af kortslutning eller overbelastning. Den elektroniske sikring udløses, hvis strømstyrken er for høj, og afbrydes derfor ved et bestemt strømniveau. Sikringen beskytter derfor mod overstrøm. Den elektriske sikring beskytter kun mod overbelastning og kortslutning, aldrig mod elektrisk stød til personer. Elektroniske sikringer er altid forbundet i serie i kredsløbet, så hele strømmen skal løbe gennem dem. Denne type beskyttelsesanordning er kendt som en overstrømsbeskyttelsesanordning. Denne form for hedging kan inddeles i tre kategorier. Der skelnes mellem overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse. Ud over beskyttelse mod kortslutningsstrømme findes der andre typer sikringer inden for elektroteknik. En anden almindelig type er f.eks. sikringen. Denne type sikring afbryder kredsløbet for at beskytte smelteleddet mod at smelte. Det samme princip gælder her. Hvis strømmen overskrider en indstillet værdi inden for en bestemt tidsperiode, afbrydes kredsløbet af sikringen for at beskytte komponenten.