Ordlista

Förluster av järn

Järnförlusterna beräknas från summan av virvelströmsförlusterna och hysteresförlusterna. De är svåra att beräkna exakt i förväg, eftersom de lokala flödesförhållandena och bearbetningen av arken påverkar värdena. Eftersom järnförlusterna är beroende av förändringen i magnetisk flödestäthet, anges specifika värden per kg järn för en vald flödestäthet, flödesriktning och frekvens. Beroende på järnkvalitet och plåttjocklek är järnförlusterna mellan 0,8 och 12 W/kg vid en flödestäthet på 1,5 T och en frekvens på 50 Hz.