Ordlista

Förluster genom virvelström

När det magnetiska flödet ändras induceras en elektrisk spänning i de elektriska ledare som omger flödet. Eftersom järn också är elektriskt ledande leder denna spänning i järnet till virvelströmmar (cirkulära strömmar) som värmer upp järnet. Den inducerade spänningen beror på tvärsnittsarean, den magnetiska flödestätheten och frekvensen. Virvelströmsförlusterna ökar kvadratiskt med den inducerade spänningen. Genom att dela upp järnytan i elektriskt isolerade skivor induceras mindre spänning i de enskilda skivelementen på grund av den mindre tvärsnittsarean och det ohmska motståndet för virvelströmmen är större. Denna uppdelning av järnet i staplade och isolerade skivor (laminering) minskar virvelströmsförlusterna avsevärt. Järnets magnetiska ledningsförmåga minskar också något, vilket beaktas med järnets fyllnadsfaktor.