Ordlista

Hysteresförluster

Hysteresförluster, de förluster som uppstår på grund av effekten av hysteres, särskilt i transformatorer, som manifesterar sig i en fasförskjutning mellan magnetiskt flöde Φ och ström I. Hysteresförluster och virvelströmsförluster kallas också tillsammans för järnförluster. När material ommagnetiseras måste energi användas för att ändra inriktningen på de inre elementära strukturerna (vita områden). Denna vridning orsakar värme i järnet. Järnets karakteristiska magnetiseringskurva (B-H-diagram) visar att materialets positiva och negativa magnetisering inte följer samma bana; det finns en hysteres. Varje ommagnetisering resulterar i specifika värmeförluster per volym, som motsvarar cirkulationsintegralen på magnetiseringens karakteristiska kurva. Experter använder termerna hysteresiförluster eller ommagnetiseringsförluster för att beskriva denna effekt. De resulterande hysteresförlusterna ökar kvadratiskt med den magnetiska flödestätheten och linjärt med dess frekvens. Hysteresförluster kan minskas genom att välja lämpligt material.