Ordliste

Tab af jern

Jerntabene beregnes ud fra summen af hvirvelstrømstabene og hysteresetabene. De er svære at beregne nøjagtigt på forhånd, da de lokale strømningsforhold og bearbejdningen af pladerne påvirker værdierne. Da jerntabene er afhængige af ændringen i den magnetiske fluxtæthed, er der angivet specifikke værdier pr. kg jern for en valgt fluxtæthed, fluxretning og frekvens. Afhængigt af jernkvaliteten og pladetykkelsen er jerntabene mellem 0,8 og 12 W/kg ved en fluxtæthed på 1,5 T og en frekvens på 50 Hz.