Woordenlijst

Verliezen door ijzer

De ijzerverliezen worden gevormd door de som van de wervelstroomverliezen en hysteresisverliezen. Ze zijn van tevoren moeilijk precies te berekenen, omdat de plaatselijke stromingsomstandigheden en de verwerking van de platen de waarden beïnvloeden. Aangezien de ijzerverliezen afhankelijk zijn van de verandering in magnetische fluxdichtheid, worden specifieke waarden per kg ijzer gegeven voor een bepaalde fluxdichtheid, fluxrichting en frequentie. Afhankelijk van de ijzerkwaliteit en plaatdikte liggen de ijzerverliezen tussen 0,8 en 12 W/kg bij een fluxdichtheid van 1,5 T en een frequentie van 50 Hz.