Eerste monsterinspectie

De initiële monsterinspectie (monstername) maakt deel uit van het kwaliteitsbeheer en draagt aanzienlijk bij aan de kwaliteitsborging van een serieproductie. Om aan de eisen van de klant te kunnen voldoen, is het essentieel om een eerste monsterinspectie uit te voeren. In dit proces wordt gecontroleerd of het product of de onderdelen voldoen aan hun technische eigenschappen, de vereisten van de klant, de functie en de kwaliteit. Hiervoor kan uitgebreide technische documentatie nodig zijn, die georganiseerd kan worden met geschikte testsoftware. Op deze manier levert de fabrikant het bewijs dat de bestelde producten of onderdelen aan de kwaliteitseisen voldoen. Het eerste monster is het eerste product of onderdeel dat voor de eerste keer door een werknemer onder serieproductieomstandigheden wordt geproduceerd. Het eerste monster wordt na vrijgave aan een inspectie (volledige inspectie) onderworpen. De initiële monsterinspectie wordt gekozen voor serieproductie om fouten te voorkomen, om het product te controleren op kwaliteit en conditie en om te documenteren of de afspraken tussen leverancier en klant zijn nagekomen. Initiële bemonstering kan met verschillende erkende methoden worden uitgevoerd. De meest gebruikelijke basis van het eerste steekproefproces is het goedkeuringsproces voor productieonderdelen (Production Part Approval Process, PPAP) volgens IATF 16949, evenals het productieproces en de productvrijgave (Production Process and Product Release, PPF). Met behulp van deze procedures kan de kwaliteitsplanning van de eerste monsterinspectie voor klanten en leveranciers geoptimaliseerd worden.

HEBT U VRAGEN?

LATEN WE PRATEN!

OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.