Kretsar och vektorgrupper

Transformatorenwerk Breimer-Roth GmbH märker sina TREFAS-TRANSFORMATORER – trefastransformatorer – enligt följande enligt den metod som används över hela världen och som är lättare för användaren att förstå:

Den 1:a stora bokstaven beskriver den primära ingångslindningen och 2. Sänk den sekundära utgångslindningen.

Om inga andra orderspecifikationer formuleras med en mer exakt fördelning av positionen för den övre och nedre spänningen, väljs den ovan nämnda typen av märkning! Trefastransformatorer tillverkas företrädesvis i Dyn5 om inga specifikationer finns tillgängliga.

Lastkapacitet för neutralledaren (stjärnpunkt)
Vid stjärnstjärnskoppling (Yy) får stjärnpunkten endast belastas med full märkström om nolledaren i matningsnätet är ansluten till transformatorns stjärnpunkt på primärsidan. Om så inte är fallet får stjärnpunkten endast belastas med ca 10% av fasledarströmmen.

Samma regel gäller för trefas autotransformatorer konstruerade i en stjärnsparande krets (YNa0). Om en fullt belastningsbar stjärnpunkt önskas, men denna inte finns tillgänglig på nätsidan, måste den dubbla sicksackanslutningen (ZZan0) väljas.

Schaltungen Gruppen

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

LET'S TALK!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.