Circuits en vectorgroepen

Transformatorenwerk Breimer-Roth GmbH markeert zijn Driefasige Transformatoren – driefasige transformatoren – als volgt volgens de aanpak die wereldwijd wordt gebruikt en die gemakkelijker te begrijpen is voor de gebruiker:

De De 1e hoofdletter beschrijft de primaire ingangswikkeling en de 2. onderkast de secundaire uitgangswikkeling.

Als er geen andere orderspecificaties zijn geformuleerd met een nauwkeuriger toewijzing van de positie van de boven- en onderspanning, wordt het bovenstaande type markering gekozen! Driefasige transformatoren worden bij voorkeur in Dyn5 vervaardigd als er geen specificaties beschikbaar zijn.

Belastbaarheid van de nulleider (sterpunt)
Bij sterschakeling (Yy) mag het sterpunt alleen met de volledige nominale stroom worden belast als de nulleider van het voedende elektriciteitsnet aan primaire zijde op het sterpunt van de transformator is aangesloten. Als dit niet het geval is, kan het sterpunt slechts met ca. 10% van de stroom van de fasegeleider worden belast.

Dezelfde regel geldt voor driefasige autotransformatoren die ontworpen zijn in een sterspaarcircuit (YNa0). Als een volledig belastbaar sterpunt gewenst is, maar dit niet beschikbaar is aan de netzijde, moet de dubbele zigzagaansluiting (ZZan0) worden geselecteerd.

Schaltungen Gruppen

HEBT U VRAGEN?

LATEN WE PRATEN!

OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.