Ordlista

Typ av kylning

Typ av kylning

På grund av effektförluster i form av värme som en transformator genererar under drift, måste den alltid vara föremål för någon form av kylning för att inte överhettas. Driftstemperaturen har en betydande inverkan på transformatorns livslängd. Kylningstyperna för transformatorer skiljer sig alltid åt beroende på typen av internt kylsystem och typen av extern kylning. Det interna kylsystemet kommer i kontakt med lindningen. Extern kylning avlägsnar värmen från transformatorn. Transformatorer av torr typ, som drivs genom konvektion av den omgivande luften, har endast ett kylsystem. Kylningstyperna differentieras efter kylmedium och typ av kylvätska och kategoriseras enligt följande

Kylmedia för det interna kylsystemet

A – Luft
G – Gas (SF6)
O – OLJA
K – Vätska med brännpunkt över 300°C

Extern kylning

A – Luft
W – Vatten

Skillnad mellan typ av dirigering och transport av kylmediet

N – Naturlig konvektion på grund av uppvärmning
F – Forcerat flöde. Vid forcerat flöde i en oljekrets installeras pumpen så att hela flödet också går genom kylaren, eftersom mottrycket är en kritisk punkt i kretsen.
D – Forcerat flöde, som är riktat specifikt mot lindningarna. T.ex. högströmstransformator.