Ordliste

Køletype

Køletype

På grund af effekttab i form af varme, som en transformer genererer under drift, skal den altid være underlagt en form for køling for ikke at blive overophedet. Driftstemperaturen har en betydelig indflydelse på transformatorens levetid. Køletyperne til transformere differentieres altid efter typen af internt kølesystem og typen af ekstern køling. Det interne kølesystem kommer i kontakt med viklingen. Ekstern køling fjerner varmen fra transformeren. Transformatorer af tørtypen, som drives af konvektion fra den omgivende luft, har kun ét kølesystem. Køletyperne differentieres efter kølemedie og type af kølevæske og kategoriseres som følger.

Kølemedier til det interne kølesystem

A – Luft
G – Gas (SF6)
O – OIL
K – Væske med brændpunkt over 300 °C

Ekstern køling

A – Luft
W – Vand

Differentiering mellem typen af routing og transport af kølemediet

N – Naturlig konvektion på grund af opvarmning
F – Tvungen gennemstrømning. I tilfælde af forceret flow i et oliekredsløb installeres pumpen, så hele flowet også løber gennem køleren, da modtrykket er et kritisk punkt i kredsløbet.
D – Tvunget flow, som er rettet specifikt mod viklingerne. F.eks. en højstrømstransformator.