Woordenlijst

Type koeling

Type koeling

Vanwege vermogensverliezen in de vorm van warmte die een transformator tijdens bedrijf genereert, moet deze altijd op de een of andere manier gekoeld worden om niet oververhit te raken. De bedrijfstemperatuur heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van de transformator. De koeltypes voor transformatoren worden altijd onderscheiden volgens het type intern koelsysteem en het type externe koeling. Het interne koelsysteem komt in contact met de wikkeling. Externe koeling verwijdert de warmte van de transformator. Droogtransformatoren, die werken door convectie van de omgevingslucht, hebben slechts één koelsysteem. De koeltypes worden onderscheiden op basis van koelmedia en type koelmiddel en als volgt gecategoriseerd.

Koelmedia voor het interne koelsysteem

A – Lucht
G – Gas (SF6)
O – OLIE
K – Vloeistof met brandpunt boven 300°C

Externe koeling

A – Lucht
W – Water

Differentiatie tussen het type routering en transport van het koelmedium

N – Natuurlijke convectie door verwarming
F – Geforceerde stroming. In het geval van geforceerde stroming in een oliecircuit wordt de pomp zo geïnstalleerd dat de volledige stroming ook door de koeler loopt, omdat de tegendruk een kritisch punt in het circuit is.
D – Gedwongen stroom, die specifiek op de wikkelingen gericht is. Bijvoorbeeld een transformator met hoge stroomsterkte.