Ordlista

Transformator för rum som används för medicinska ändamål

Transformatorer för rum som används för medicinska ändamål är isolertransformatorer i enlighet med EN 61558-2-15 med dubbel eller förstärkt isolering. Mellan ingångs- och utgångslindningen monteras en skyddslindning som ansluts till en isolerad plint. Enfasiga transformatorer har en centrumtapp på utgångssidan för anslutning av en isolationsvakt. Märkspänningen på utgångssidan får inte överstiga 230 V (för trefastransformatorer mellan fasledarna). Transformatorerna används för att försörja rum som används för medicinska ändamål på sjukhus och läkarmottagningar. Frånkoppling på grund av överbelastning är inte tillåten med dessa transformatorer. Övervakning (temperatur eller ström) med visuell och akustisk signalering måste finnas för att kontrollera belastningen.

Maximala nominella värden:

Inrusningsström: 12-faldig IN
Ingångsström utan belastning: max. 3% från IN
Kortslutningsspänning uk: max. 3%
Effekt: 3,15 – 8 kVA

Här hittar du de rätta produkterna

Mehr Produkte entdecken