Woordenlijst

Transformator voor kamers die voor medische doeleinden worden gebruikt

Transformatoren voor ruimten die voor medische doeleinden worden gebruikt, zijn scheidingstransformatoren conform EN 61558-2-15 met dubbele of versterkte isolatie. Tussen de ingangs- en uitgangswikkeling is een schermwikkeling aangebracht, die verbonden is met een geïsoleerde klem. Eenfasige transformatoren hebben een middenaftakking aan de uitgang voor het aansluiten van een isolatiebewakingsapparaat. De nominale spanning aan de uitgangszijde mag niet hoger zijn dan 230 V (voor driefasige transformatoren tussen de fasegeleiders). De transformatoren worden gebruikt om medische ruimten in ziekenhuizen en dokterspraktijken te bevoorraden. Uitschakelen wegens overbelasting is bij deze transformatoren niet toegestaan. Er moet een bewaking (temperatuur of stroom) met visuele en akoestische signalering aanwezig zijn om de belasting te controleren.

Maximale nominale waarden:

Inschakelstroom: 12-voudige IN
Onbelaste ingangsstroom: max. 3% van IN
Kortsluitspanning uk: max. 3%
Vermogen: 3,15 – 8 kVA

Hier vindt u de juiste producten

Mehr Produkte entdecken