Ordlista

Kraftförlust

Effektförlusten i en transformator består av järnförluster (orsakade av induktion och nätfrekvens) och kopparförluster (orsakade av strömmen genom lindningen och dess temperatur). Järnförluster är tomgångsförluster och är därför alltid närvarande. De kan optimeras genom struktur och typ av kärnplattor. Kopparförluster är lastberoende, de anges alltid vid nominell last eller nominell ström och kan påverkas av kvaliteten på lindningen och tvärsnittet på den kopparledare som används (ohmskt motstånd). En minskning av kopparförlusterna är alltid förknippad med en minskning av resistansen hos det använda lindningsmaterialet.

Järnförlusterna består dels av hysteresförluster orsakade av ommagnetisering, dels av virvelströmsförluster i det inducerade magnetiska växelfältet.

I en riktig transformator bestäms verkningsgraden genom att beräkna förhållandet mellan den elektriska effekten på sekundärsidan (utgång) och effekten på primärsidan. Skillnaden mellan de båda sidorna är förlusterna, som sedan måste differentieras i förluster vid tomgång och förluster vid belastning.