Ordliste

Tab af strøm

Effekttabet i en transformer består af jerntab (forårsaget af induktion og netfrekvens) og kobbertab (forårsaget af strømmen gennem viklingen og dens temperatur). Jerntab er tomgangstab og er derfor altid til stede. De kan optimeres ved hjælp af strukturen og typen af kerneplader. Kobbertab er belastningsafhængige, de er altid specificeret ved nominel belastning eller nominel strøm og kan påvirkes af viklingens kvalitet og tværsnittet af den anvendte kobberleder (ohmsk modstand). En reduktion af kobbertabet er altid forbundet med en reduktion af modstanden i det anvendte viklingsmateriale.

Jerntabene består på den ene side af hysteresetab forårsaget af ommagnetisering og på den anden side af hvirvelstrømstab i det inducerede vekslende magnetfelt.

I en rigtig transformer bestemmes virkningsgraden ved at beregne forholdet mellem den elektriske effekt på sekundærsiden (output) og effekten på primærsiden. Forskellen mellem de to sider er tabene, som derefter skal differentieres i tab uden belastning eller tab under belastning.