Spændingsdæmpere

Transformatorenwerk Breimer-Roth GmbH producerer enfasede og trefasede drosselspoler. De kan udformes som netdrossler, filterkredsdrossler, sinusfilterdrossler, kommuteringsdrossler, motordrossler, udjævningsdrossler, vekselstrøms- og jævnstrømsdrossler.

En drossel, også kaldet en reaktor, spole (luft- eller jernspole), er en passiv komponent inden for elektroteknik. I de fleste tilfælde har en drossel kun én vikling (pr. fase). Den kan udformes som en spole med luftkerne eller med en ferromagnetisk jernkerne. Luftkernespoler er stort set lineære med hensyn til induktans, på spoler med jernkerner er det normalt nødvendigt at linearisere den karakteristiske kurve ved hjælp af en indsat luftspalte (shear).
Drossler til strømforsyninger kan opdeles i vekselspændingsdrossler (AC-drossler) og drossler til jævnstrømskredsløb (DC-drossler).

AC-drossler kan være af 1-faset eller 3-faset design. Det er som regel reaktorer med ferromagnetiske kerner, med eller uden luftspalter. DC-drossler kan udformes som luftspoler eller med jernkerner.

Den vigtigste parameter i en droslespole er dens induktans.
Den skal være designet til den forventede kontinuerlige strøm og spidsstrøm.
I stedet for en induktansspecifikation kan man også angive et spændingsfald ved nominel strøm.

CHOKES – OVERSIGT OVER PRODUKTSORTIMENTET

BØJNING 4
Enfasede netdrossler 4%.
2 – 32 A

BEND 6
Enfasede netdrossler 6%.
2 – 32 A

BENDD 4
Enfaset netdæmper 4%.
2 – 32 A

BENDD 6
Enfaset netdæmper 6%.
2 – 32 A

BEFD 5.5
Enfaset filterdrosselspole 5,5 % (214 Hz)
8 – 90 µF

BDFD 7
Trefaset filterdrosselspole 7% (189Hz)
2,5 – 50 kVAR

BDFD 14
Trefaset filterdrosselspole 14% (134Hz)
3,1 – 50 kVAR

BDND 4
Trefaset netdæmper 4%.
2 – 500 A

BDND 6
Trefaset netspærre 6%.
2 – 500 A

HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL?

SÅ TAG KONTAKT TIL OS!

ELLER BRUG VORES KONTAKTFORMULAR!

FOR SPECIFIKKE FORESPØRGSLER BEDES DU BRUGE VORES DETALJEREDE FORESPØRGSELSFORMULAR

Bau von Transformatoren - Breimer-Roth

Brug af chokes

Drossler er induktive komponenter inden for elektronik. De bruges hovedsageligt inden for strømforsyning af elektriske apparater eller systemer, inden for effektelektronik samt inden for lav- og højfrekvensteknologi. Netdrossler består af mindst én vikling af en strømleder, som fuldlaststrømmen løber igennem. Viklingen er normalt viklet på en spoleholder og består af en blød magnetisk kerne. Drossler arbejder med såkaldt selvinduktion og kan derfor bruges inden for forskellige områder af elektroteknikken. Drossler kan således bruges til dæmpning, undertrykkelse af radiointerferens, kommutering, strømbegrænsning, undertrykkelse af uønskede frekvenser eller til energilagring i switching-controllere og switching-strømforsyninger.
Den særlige netdæmper er forbundet mellem forsyningsnettet og frekvensomformeren for at udjævne strømspidser (strømkompenseret dæmper), der skyldes omformerens strømforbrug. Dermed er netstrømmens kurveform tættere på sinuskurven igen, og der er færre nettilbagekoblinger. Desuden dæmpes netinterferens i retning af frekvensomformeren. Netdrossler kan fremstilles som enfasede og trefasede netdrossler. I modsætning til transformere, som konverterer spændinger, er linjereaktoren en induktiv modstand, der dæmper spændinger.
En netdæmper reducerer spændingsdyk i netspændingen forårsaget af kommuteringsprocessen og forhindrer unødig belastning af halvlederne på grund af en overdreven stigning i strømmen. Strømmens krusning er også udjævnet.
Spændingsdrossler bruges til enfasede og trefasede net. Med regenerative invertere bruges netspoler som EMC-filtre. Her afkobles lysnettet fra frekvensomformeren ved hjælp af en drossel, og THD-værdien (Total Harmonic Distortion) reduceres.