Ordlista

Temperaturklass

Temperaturklass

Temperaturklassen för en transformator består av omgivningstemperaturen och respektive isoleringsklass. Exempelvis kan temperaturklassen för en standardtransformator definieras enligt följande: 40°C (ta 40°C/B)

Omgivande temperatur

Omgivningstemperaturen beskrivs i DIN EN 60204-1. Det beskriver den temperatur i elektroniken som garanterar optimal drift av elektroniska komponenter eller system. Om omgivningstemperaturen inte bibehålls kan komponenter och system bli mindre effektiva och produkternas livslängd kan förkortas. Om omgivningstemperaturen för elektroniska enheter inte upprätthålls finns det dessutom risk för destruktion, dvs. att komponenterna eller maskinen går sönder helt och hållet. En standardtransformator arbetar vid en omgivningstemperatur på 40°C. Undantag är möjliga.

Isoleringsklass

Isoleringens materialklasser definieras i DIN EN 60085. En isoleringsmaterialklass definierar isoleringsmaterial (t.ex. emaljerad koppartråd) med avseende på deras maximala driftstemperatur. Klasserna avser både elektriskt isolerande material (EIM) och elektriskt isolerande system (EIS). Inom elektroteknik kan elektroniska komponenter nå mycket höga temperaturer, vilket kan försämra eller förstöra isoleringen. Isolermaterialklasserna är därför avsedda att förhindra att termisk nedbrytning förstör isolermaterialen under användning eller gör dem funktionsodugliga. Isoleringsmaterialen kategoriseras i värmeklasser med olika gränstemperaturer när det gäller deras värmebeständighet. Dessa temperaturer får inte permanent överskridas under drift för att garantera en längre livslängd.