Woordenlijst

Temperatuurklasse

Temperatuurklasse

De temperatuurklasse van een transformator bestaat uit de omgevingstemperatuur en de respectieve isolatieklasse. De temperatuurklasse voor een standaardtransformator kan bijvoorbeeld als volgt worden gedefinieerd: 40°C (ta 40°C/B)

Omgevingstemperatuur

De omgevingstemperatuur wordt beschreven in DIN EN 60204-1. Het beschrijft de temperatuur in de elektronica die een optimale werking van elektronische componenten of systemen garandeert. Als de omgevingstemperatuur niet wordt gehandhaafd, kunnen onderdelen en systemen minder efficiënt worden en kan de levensduur van de producten afnemen. Als de omgevingstemperatuur voor elektronische apparaten niet wordt gehandhaafd, bestaat er bovendien een risico op vernietiging, d.w.z. volledige uitval van de respectieve onderdelen of machine. Een standaardtransformator werkt bij een omgevingstemperatuur van 40°C. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Isolatieklasse

Isolatiemateriaalklassen worden gedefinieerd in DIN EN 60085. Een isolatiemateriaalklasse definieert isolatiematerialen (zoals geëmailleerde koperdraad) in termen van hun maximale bedrijfstemperatuur. De klassen verwijzen naar zowel elektrische isolatiematerialen (EIM) als elektrische isolatiesystemen (EIS). In de elektrotechniek kunnen elektronische componenten zeer hoge temperaturen bereiken, die de isolatie kunnen aantasten of vernietigen. De isolatiemateriaalklassen zijn daarom bedoeld om te voorkomen dat thermische ontbinding het isolatiemateriaal tijdens het gebruik vernietigt of buiten werking stelt. De isolatiematerialen worden ingedeeld in warmteklassen met verschillende grenstemperaturen wat betreft hun hittebestendigheid. Deze temperaturen mogen tijdens bedrijf niet permanent worden overschreden om een langere levensduur te garanderen.