Ordlista

Ström utan belastning

Tomgångsström är en term som används inom elektroteknik och beskriver den elektriska ström som flödar genom en transformator , till exempel när den är ansluten till märkspänningen men inte belastas av förbrukaren. På grund av tomgångsströmmen förloras effekten huvudsakligen som värmeförluster. Det är därför lämpligt att minimera tomgångsförluster och koppla bort elapparaten från elnätet så att tomgångsströmmen bryts.