Ordliste

Strøm uden belastning

Tomgangsstrømmen er et begreb, der bruges inden for elektroteknik og beskriver den elektriske strøm, der flyder gennem en transformer , f.eks. når den er tilsluttet den nominelle spænding, men ikke belastes af forbrugeren. På grund af strømmen uden belastning går strømmen hovedsageligt tabt som varmetab. Det er derfor tilrådeligt at minimere tomgangstab og frakoble det elektriske apparat fra lysnettet, så tomgangsstrømmen er afbrudt.