Woordenlijst

Onbelaste stroom

De nullaststroom is een term die gebruikt wordt in de elektrotechniek en beschrijft de elektrische stroom die bijvoorbeeld door een transformator vloeit wanneer deze aangesloten is op de nominale spanning, maar niet belast wordt door de verbruiker. Vanwege de nullaststroom gaat het vermogen voornamelijk verloren in de vorm van warmteverliezen. Het is daarom raadzaam om verlies door nullast tot een minimum te beperken en het elektrische apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, zodat de nullaststroom wordt uitgeschakeld.