Ordlista

Omgivande temperatur

Omgivningstemperaturen beskrivs i DIN EN 60204-1. Det beskriver den temperatur i elektroniken som garanterar optimal drift av elektroniska komponenter eller system. Om omgivningstemperaturen inte bibehålls kan komponenter och system bli mindre effektiva och produkternas livslängd kan förkortas. Om omgivningstemperaturen för elektroniska enheter inte upprätthålls finns det dessutom risk för destruktion, dvs. att komponenterna eller maskinen går sönder helt och hållet.

Den nominella omgivningstemperaturen är den högsta temperatur vid vilken transformatorn kan drivas kontinuerligt under normala driftsförhållanden. Om inte annat överenskommits är transformatorerna konstruerade för en maximal omgivningstemperatur på 40°C.

Transformatorerna måste installeras på ett sådant sätt att den nödvändiga kylningen garanteras. Detta måste beaktas, särskilt i kapslingar med hög skyddsgrad. Transformatorer med kylkanaler måste installeras så att kanalerna löper vertikalt. Vid avvikelser från 40°C omgivningstemperatur måste den nominella effekten minskas för högre temperaturer enligt följande tabell.

Omgivande temperatur 45°C 50°C 55°C 60°C
Minskad effekt 95 % 85% 80% 75%