Ordliste

Omgivelsestemperatur

Omgivelsestemperaturen er beskrevet i DIN EN 60204-1. Det beskriver den temperatur i elektronikken, der garanterer optimal drift af elektroniske komponenter eller systemer. Hvis omgivelsestemperaturen ikke opretholdes, kan komponenter og systemer blive mindre effektive, og produkternes levetid kan forkortes. Hvis omgivelsestemperaturen for elektroniske enheder ikke opretholdes, er der desuden risiko for ødelæggelse, dvs. fuldstændigt svigt af de respektive komponenter eller maskinen.

Den nominelle omgivelsestemperatur er den højeste temperatur, som transformeren kan køre ved kontinuerligt under normale driftsforhold. Medmindre andet er aftalt, er transformatorerne designet til en maksimal omgivelsestemperatur på 40°C.

Transformatorerne skal installeres på en sådan måde, at den nødvendige køling er garanteret. Dette skal tages i betragtning, især i kabinetter med en høj grad af beskyttelse. Transformere med kølekanaler skal installeres, så kanalerne løber lodret. Hvis der afviges fra 40 °C omgivelsestemperatur, skal den nominelle effekt reduceres ved højere temperaturer i henhold til følgende tabel.

Omgivelsestemperatur 45°C 50°C 55°C 60°C
Reduceret effekt 95 % 85% 80% 75%