Woordenlijst

Omgevingstemperatuur

De omgevingstemperatuur wordt beschreven in DIN EN 60204-1. Het beschrijft de temperatuur in de elektronica die een optimale werking van elektronische componenten of systemen garandeert. Als de omgevingstemperatuur niet wordt gehandhaafd, kunnen onderdelen en systemen minder efficiënt worden en kan de levensduur van de producten afnemen. Als de omgevingstemperatuur voor elektronische apparaten niet wordt gehandhaafd, bestaat er bovendien een risico op vernietiging, d.w.z. volledige uitval van de respectieve onderdelen of machine.

De nominale omgevingstemperatuur is de hoogste temperatuur waarbij de transformator onder normale bedrijfsomstandigheden continu kan werken. Tenzij anders overeengekomen, zijn de transformatoren ontworpen voor een maximale omgevingstemperatuur van 40°C.

De transformatoren moeten zo geïnstalleerd worden dat de nodige koeling gegarandeerd is. Hiermee moet rekening worden gehouden, vooral in behuizingen met een hoge beschermingsgraad. Transformatoren met koelkanalen moeten zo geïnstalleerd worden dat de kanalen verticaal lopen. Afwijkend van de omgevingstemperatuur van 40°C moet het nominale vermogen bij hogere temperaturen worden verlaagd volgens de volgende tabel.

Omgevingstemperatuur 45°C 50°C 55°C 60°C
Verminderd vermogen 95 % 85% 80% 75%