Variabla toroidtransformatorer

Allmänt
Variabla transformatorer används där AC-spänningar och AC-strömmar mellan 0 och 100% av det nominella värdet krävs.

Våra variabla toroidtransformatorer tillverkas i enlighet med EN 61558-2-14:
Särskilda krav och provningar för variabla transformatorer och strömförsörjningsenheter som innehåller variabla transformatorer.

Installation och kylning
Vid installation i kapslingar måste det säkerställas att självventilationen inte hindras. Även vid nominell drift kan för hög värme annars förstöra transformatorn.
Om omgivningstemperaturen överstiger 40°C måste märkströmmen minskas med 20% för varje 10°K temperaturökning.
Speciellt vid användning som inbyggda transformatorer måste alla relevanta säkerhetsföreskrifter (VDE, EN, IEC, utrustningsskydd etc.) följas. Detta ingår i våra garantivillkor och måste styrkas av användaren i händelse av skada.

Anslutning och överbelastningsskydd
För trefas variabla transformatorer i stjärnkoppling leds stjärnpunkten ut isolerad. Detta får inte användas för att bilda en artificiell stjärnpunkt. Överbelastningsskydd på ingångssidan kan inte skydda en variabel transformator på grund av det variabla transformationsförhållandet. Dessutom måste transformatorns inkopplingsström också beaktas vid användning av dem. Den kan vara 20 – 30 gånger den nominella strömmen till en början och avtar efter några millisekunder.
Variabla transformatorer kan endast skyddas på ett adekvat sätt med ett överbelastningsskydd som är placerat i utgångskretsen och anpassat till transformatorns märkström. Skyddsanordningens utlösningskarakteristik måste också observeras.

Kretsar
Ekonomikretsen har visat sig vara en standardkrets, dvs. det finns en ledande förbindelse mellan ingångs- och utgångskretsarna. Skyddsåtgärder på nätsidan, t.ex. skyddsledarsystem, nollställning eller jordfelsbrytare, påverkas inte. Monteringsramar för utrustning, chassin eller kapslingar kan integreras direkt i det befintliga skyddssystemet.

För nät utan neutralledare finns specialversioner tillgängliga på begäran. Variabla transformatorer med galvanisk isolering finns också tillgängliga.

Underhåll
Beroende på belastning måste underhåll utföras med jämna mellanrum, dock senast efter varje
12 månader skall utföras enligt följande:

  • Visuell inspektion av alla mekaniska och elektriska delar
  • Kontrollera att anslutningarna sitter ordentligt
  • Avlägsna dammavlagringar från lindningen med en borste eller tryckluft.
  • Rengör vid behov kontaktytan först med ett polerande slipmedel och sedan med en mjuk, luddfri trasa,
  • trasa indränkt med isopropanol. Använd inte mekaniska slipmedel!
  • Kontrollera att kolrullar och kullager är lätta att röra och trycka på. OBS: Kolvalsarnas lager får inte smörjas!

Varning.
Att röra vid spänningsförande delar är livsfarligt! Innan underhållsarbetet påbörjas är det absolut nödvändigt att låsa upp!

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

LET'S TALK!

ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!

För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.