Site Acceptatietest

De Site Acceptance Test (SAT) is de acceptatie van een machine of installatie direct op locatie bij de klant. Het product wordt door de fabrikant bij de klant geassembleerd en zorgvuldig getest om er zeker van te zijn dat het aan de vereisten voor volledige functionaliteit voldoet. De functionele test van het systeem direct op de installatielocatie is een extra bewijs van kwaliteit voor de klant. Naast de fabrieksacceptatietest (FAT), die na de productie bij de fabrikant plaatsvindt, is de SAT een andere belangrijke stap in de kwaliteitsborging van installaties en machines, die indien nodig onafhankelijk van een fabrikant moet worden uitgevoerd. De SAT wordt meestal uitgevoerd op verzoek van de klant, de acceptatie wordt gecontroleerd en met succes uitgevoerd door de fabrikant in de volgende stap.

HEBT U VRAGEN?

LATEN WE PRATEN!

OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.