Ordlista

Z-krets

I Z-kretsen fördelas en ingångs- eller utgångslindning i en trefastransformator på två spolar. Den magnetiska kopplingen med två faser skapar en utjämnande effekt som fördelar mycket olika fasströmmar jämnare och minskar spänningsskillnader. Z-kopplingen kräver ungefär en tredjedel mer ström än en delta- eller stjärnkoppling. Med tanke på detta och det extra kabeldragningsarbetet är denna typ av krets endast meningsfull om dess fördelar verkligen behövs.

För ytterligare information, se kopplingsgrupp