Ordlista

Variabel toroidtransformator

Den variabla toroidtransformatorn är en speciell typ av transformator vars kärna är tillverkad i form av en ring. Toroidkärnan är tillverkad av mjukt järn eller speciella ferriter. I en toroidtransformator är lindningarna lindade över den toroidformade kärnan, som är elektriskt isolerad. Lindningarna av emaljerad koppartråd är jämnt fördelade över hela toroidkärnan, varför det magnetiska läckflödet i en toroidtransformator med god magnetisk koppling är fördelat över hela kärnan. Det magnetiska motståndet i toroidtransformatorn, som orsakas av det minsta möjliga luftgapet i kärnan, är nästan obefintligt på grund av kärnans form. Detta bevisas av den låga tomgångsströmmen och en nästan vertikal hysteresskurva. Toroidtransformatorer genererar dock mycket höga strömtoppar när de slås på, vilket är anledningen till att en inbromsningsströmbegränsare är en fördel med toroidtransformatorer .

Här hittar du de rätta produkterna

Mehr Produkte entdecken