Ordlista

Total harmonisk distorsion

Total harmonisk distorsion (THD) är en specifikation för att kvantifiera storleken på de komponenter som orsakas av icke-linjär distorsion av en elektrisk signal. Den anger alltså förhållandet mellan alla övertoners rms-värde och grundtonens rms-värde. THD-värdet används i låg-, medel- och högspänningssystem. Vanligtvis används THDi för distorsionen av strömmen och THDu för distorsionen av spänningen.