Woordenlijst

Totale Harmonische Vervorming

Totale Harmonische Vervorming (THD) is een specificatie voor het kwantificeren van de grootte van de componenten die worden veroorzaakt door niet-lineaire vervorming van een elektrisch signaal. Het geeft dus de verhouding aan tussen de effectieve waarde van alle harmonischen en de effectieve waarde van de grondtoon. De THD-waarde wordt gebruikt in laag-, midden- en hoogspanningssystemen. Gewoonlijk wordt THDi gebruikt voor de vervorming van de stroom en THDu voor de vervorming van de spanning.