Ordlista

Tillägg för koppar

Transformatorer med kopparlindningar säljs vanligtvis med ett koppartillägg (beräknat på den ingående kopparvikten). Koppartillägget baseras på det dagliga kopparpriset på börsen. Utöver det aktuella kopparpriset tillkommer ett tillägg på 3% för transport- och lagringskostnader och ett bearbetningstillägg på 7% till kopparbörspriset. Mer information hittar du hos Südkupfer.